6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

WEB SİTESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ Son Güncelleme: 30.06.2022 Değerli Web Sitesi Ziyaretçimiz & Kullanıcımız, Sekiz Film Yapım Prodüksiyon Ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Sekiz Film Yapım Prodüksiyon Ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu Sekiz Film Yapım Prodüksiyon Ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Veri Sorumlusunun Adresi Güneştepe Mah. Bora Sok. No:7 D:9 Güngören 34000 İstanbul, Turkiye
İletişim Kanalı info@sekizfilm.com

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: İşbu Aydınlatma Metni www.kameravitrini.com web sitesini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metnine konu Veri Konusu Kişi Grubunu;

  • Web Sitesi Ziyaretçilerimiz ile
  • Web Sitesi Kullanıcılarımız oluşturmaktadır.

Web Sitesi Ziyaretçilerimizin ve Kullanıcılarımızın kişisel verilerini Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda kayıt altına almakta ve kullanmaktayız:

 

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Ad-Soyad · Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi · Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi · İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi · Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin temini Kişisel verileriniz, Şirket tarafından belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgileri
E-Posta AdresiTelefon Numarası • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin temini Kişisel verileriniz, Şirket tarafından belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
İşlem Güvenliği Bilgileri
IP Adresi BilgisiŞifre ve Parola BilgileriÇerez Bilgileri · Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi · İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin temini Kişisel verileriniz, Şirket tarafından belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Kişisel verilerinizin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme ve veri barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler. Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi: Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu kapsamda İlgili Kişi tarafından;

  • E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi,
  • “İletişim” sekmesi altında bulunan formun doldurularak tarafımıza bilgilerin iletilmesi,
  • “İçerik” sekmesi altında bulunan formun doldurularak tarafımıza bilgilerin iletilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.

İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları: İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.

Değişiklik ve Güncellemeler:  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.